Zoeken
 Zoeken
Praktijk adres:
Biezen 39
2771 CR Boskoop

De Jagerweg 260
3328 AA Dordrecht

Tel: 06-28826165
gerry@driesen-dietiste.nlVergoedingen


Ook in 2016 wordt de diëtiste weer vergoed vanuit de basisverzekering. Je zorgverzekeraar vergoedt 3 behandeluren per jaar. Dit komt neer op ongeveer 5 consulten.  De kosten worden wel eerst verrekend met het eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico. Zijn er meer behandelingen nodig dan kun je eventueel een beroep doen op het aanvullende pakket. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar

Indien de dieetadvisering onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg (zogenaamde ketenzorg) heb je recht op een aantal behandeluren per jaar zonder dat dit afgaat van je eigen risico. Vraag hiernaar bij je huisarts of praktijkondersteuner.

Intake gesprek   (45 min. directe tijd en 15 min indirecte tijd) €   60,-                                          
Vervolgconsult  (30 min) €   30,-   
Kort (weeg) consult (15 min) €   15,-
Strippenkaart  ( intake, vervolg- en 2 kort vervolgconsulten) € 100,-
Vervolg strippenkaart (4 vervolgconsulten) €   50,-
Toeslag huisbezoek €   15,-
No show €   20,-
 
Onder de behandeluren valt zowel het directe contact (op het spreekuur) als de indirecte werkzaamheden (bijvoorbeeld het berekenen van de voeding of het rapporteren naar je huisarts)

Directe toegankelijkheid


Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Veel zorgverzekeraars verlangen echter toch nog vaak een verwijsbrief van de huisarts.

Ontwerp en realisatie: Interforce