Werkwijze

Hoe loopt uw traject bij de diëtiste?

01.  Intake

Tijdens een eerste gesprek maken we kennis met elkaar. U vertelt over uw eet – en leefgewoonten, medische voorgeschiedenis, uw persoonlijke situatie en welke doelen u wilt bereiken. Soms is het handig om een paar dagen een eetdagboekje bij te houden om zo meer inzicht in uw eetpatroon te krijgen. Samen met u wordt een advies opgesteld. Het eerste gesprek duurt ongeveer 50-60 minuten.

02. Tweede consult

In het tweede gesprek, wat 25-30 minuten duurt, worden de aanpassingen in het eet- en leefpatroon besproken en kijken we samen waar u tegenaan loopt en of de gemaakte aanpassingen de juiste voor u zijn.

03. Vervolgconsult

Tijdens de vervolgconsulten bespreken we de voortgang. De verandering in uw leefstijl vindt plaats in geleidelijke haalbare stappen waardoor de kans groter is dat zij ook blijvend zijn. Hoeveel vervolgconsulten er nodig zijn is voor iedereen verschillend en hangt af van de hulpvraag en doelstelling.

Thuisconsult

Op medische indicatie kom ik ook bij u thuis voor een voedingsadvies.

VERGOEDING

Vanaf 1 januari 2020 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Net als voor alle andere zorg die vanuit de basisverzekering vergoed wordt, geldt wel het wettelijke en verplichte eigen risico van € 385 per jaar. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden extra consulten vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

DIRECT TOEGANKELIJK

De diëtist is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing bij de diëtist terecht kunt.

Tarieven

Ook in 2016 wordt de diëtiste weer vergoed vanuit de basisverzekering. Je zorgverzekeraar vergoedt 3 behandeluren per jaar. Dit komt neer op 1 intake en  5 vervolgconsulten of 6 vervolgconsulten. De kosten worden wel eerst verrekend met het eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico. Zijn er meer behandelingen nodig dan kun je eventueel een beroep doen op het aanvullende pakket. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar

Indien de dieetadvisering onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg (zogenaamde ketenzorg) heb je recht op een aantal behandeluren per jaar zonder dat dit afgaat van je eigen risico. Vraag hiernaar bij je huisarts of praktijkondersteuner.

Ook in 2016 wordt de diëtiste weer vergoed vanuit de basisverzekering. Je zorgverzekeraar vergoedt 3 behandeluren per jaar. Dit komt neer op 1 intake en  5 vervolgconsulten of 6 vervolgconsulten. De kosten worden wel eerst verrekend met het eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico. Zijn er meer behandelingen nodig dan kun je eventueel een beroep doen op het aanvullende pakket. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar

Indien de dieetadvisering onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg (zogenaamde ketenzorg) heb je recht op een aantal behandeluren per jaar zonder dat dit afgaat van je eigen risico. Vraag hiernaar bij je huisarts of praktijkondersteuner.

Intake gesprek

Duur

60 minuten

Kosten

€77,-

Vervolg consult

Duur

30 minuten

Kosten

€38,50

Kort consult

Duur

15 minuten

Kosten

€19,25

Toeslag huis bezoek

Alleen op verzoek van de huisarts

Kosten

€18,00

No show

Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit minimaal 24 uur tevoren aan te geven. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar

Kosten

intakegesprek  €57,75
Vervolgconsult €28,87
r

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Veel zorgverzekeraars verlangen echter toch nog vaak een verwijsbrief van de huisarts.